Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike

Tessinsällskapet verkar för att befästa vänskapen mellan Sverige och Frankrike, och förvaltar Marseillefondens stiftelse. Den har som uppgift att stödja studenter, och delar årligen ut stipendier i maj.

Stipendiet är avsett för studier i det franska språket eller i andra ämnen, där stiftelsens främsta ändamål är att stödja ämnen och områden, som tillhör den svenska statliga utrikesförvaltningens tjänst eller åt verksamhet i enskild tjänst inom handel och sjöfart eller åt den Europeiska unionen, där undervisningen sker på franska i Frankrike under minst två månader.

Studerande måste vara svensk medborgare och vara inskriven på svenskt universitet eller högskola och ej ännu avlagt magister- eller masterexamen. Studerande bör inte ha franska som första eller andra språk och inte heller ha varit elev på en franskspråkig skola.

Utlysningen är öppen mellan 1 februari och 15 mars

Ansökan kan inte göras retroaktivt eller när studierna redan har påbörjats.

Rapport skall ha kommit in senast två månader efter studiernas avslutning till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En kort redogörelse av stipendiaten görs på Tessinsällskapets årsmöte.

Adress vid tiden för utnyttjande av ev. stipendium, telefon samt mailadress skall anges i ansökan. Besked om avslag eller tilldelat stipendium lämnas till alla sökanden via mail i slutet av april. Uppge därför aktuell mailadress för denna tid.

Ansökan görs elektroniskt. Klicka på länken för att komma till ansökningssystemet:

 

ANSÖKAN

 

Börja med att registrera ett konto. Du får snabbt ett e-post meddelande där du ombeds att slutföra din registrering (kontrollera din skräppost om meddelandet dröjer). 

Bekräfta din kontoregistrering genom att klicka på länken i meddelandet. Nu kan du påbörja din ansökan men glöm inte att läsa igenom anvisningarna innan du börjar.
 
Klicka ”Påbörja en ny ansökan” och därefter på ”Generell ansökan”. Allt du fyller i sparas. Skulle du bli avbruten finns ansökan kvar på ditt konto under ”Ansökningar”. Har du frågor klicka på ”Hjälp” i övre högre hörnet i ansökningsformuläret.