Institut Tessin i Paris var det första utländska kulturinstitutet i staden. Det stiftades 1933 på privat initiativ av den unge konsthistorikern Gunnar W. Lundberg och hans hustru Monne.

Svenska staten övertog 1963 ansvaret för Institut Tessin och dess samlingar överflyttades 1970 till Hôtel de Marle i Maraiskvarteren. Här finns idag svenska statens Institut Suédois. Samlingarna administreras av Nationalmuseum.