Porträttet föreställer greve Carl Gustaf Tessin (1695-1770).  Konstnären heter Jacques-André-Joseph Aved (1702-1766). Målningen skänktes 1960 av Tessinsällskapet till Nationalmuseum där den idag ingår i de permanenta samlingarna. NM 5535.

Foto: Nationalmuseum

Sällskapets ändamål

Tessinsällskapet verkar för ökade kontakter mellan Sverige och Frankrike.

Sällskapet intresserar sig för både dåtida och nutida kulturella förbindelser mellan länderna. Det sker genom en varierad programverksamhet och utdelande av stipendier ur Marseillefonden.

Greve Carl Gustaf Tessin var på 1700-talet en brygga mellan länderna och står som en förebild för sällskapet. 

 

H.M. Konungen är sällskapets Höge Beskyddare.

 

Hedersledamöter:

Gunnar Enderlein

Fredrik von Essen

Jan Heidner

Mats Hellström

Elisabeth Hellström

Marianne Molander Beyer

Gustaf Ramel

Henriette Ramel

Eva Sundler Malmnäs

Bo Vahlne