Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike
Tessinsällskapet förvaltar Stiftelsen Marseillefonden och delar därur årligen ut stipendier i maj. Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller magisterexamen alternativt motsvarande examen kan söka. 

Ansökan mottages år 2019 från den 1 februari till den 15 mars.

Ansökan skall vara egenhändigt formulerad och bör innehålla:

1. Personalia
2. I kronologisk ordning tidigare och nuvarande studier, arbets- och utlandserfarenheter, kåraktiviteter, eventuell militärtjänst och intressen.
3. Framtida studier och planer
4. Antagningsbesked för tilltänkt kurs eller studier med plats och tid i Frankrike.

Ansökan insänds till
Marseillefonden c/o Caroline von Sivers, Skeppargatan 49B, 114 58 Stockholm

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adress vid tiden för utnyttjande av ev. stipendium, telefon samt mailadress skall anges i ansökan.

Senast två månader efter utnyttjat stipendium skall en kortfattad skriftlig rapport tillställas Tessinsällskapet på samma adress som ansökan. Besked om avslag eller tilldelat stipendium lämnas alla sökande via mail i slutet av april. Uppge därför aktuell adress vid denna tid.